Er is weinig bekend over eventuele trekverschijnselen bij libellen. Een waarneming op Walcheren suggereert het bestaan van dit verschijnsel. Maar zekerheid is er niet!