In het Natuurbeleidsplan werd de Ecologische Hoofdstructuur geïntroduceerd. Om deze structuur te realiseren worden 132 natuurdoeltypen gedefiniëerd die ieder hun doelsoorten hebben om aan te geven of het gebied de gewenste kwaliteit heeft. In dit artikel wordt beschreven wat deze gebieden zijn en wat hun relatie is met het voorkomen en de voortplanting van libellen.