Libellen eten niet alleen andere dieren maar worden zelf ook weer gegeten. Ze staan onder andere op het menu van de Grauwe Klauwier (Lanius collurio). In het Bargerveen is onderzoek gedaan naar het voorkomen van de Grauwe Klauwier en de relatie met hun voedsel. En daarbij komen verrassende zaken naar voren.