Nederland heeft vele landgoederen. Dat de waterpartijen bij deze landgoederen ook veel libellensoorten bevatten is aangetoond in 1994. Toen werden een vijftal landgoederen in 's-Graveland op het voorkomen van libellen onderzocht.