Zoals ook al in het Contactblad 25 gemeld, heb ik in december 1995 bij het European Invertebrate Survey (EIS-NL) te Leiden een maand gewerkt aan het invoeren van oude libellengegevens uit de periode 1900-1950. Hieronder een samenvatting van mijn lezing gehouden op de Libellenstudiedag 1996 waarin ik had verteld over enkele opmerkelijke zaken die ik daarbij tegen was gekomen.