Alhoewel het heel belangrijk is de verspreiding van libellesoorten over Nederland te weten, zou er ook geprobeerd kunnen worden om gerichter te kijken naar factoren die de verspreiding mogelijk beïnvloeden. Het lijkt me verstandig om dit tot een klein aantal soorten te beperken nu.