(1) In verband met een neurobiologisch onderzoek aan de Aeshniden en de Libelluliden verzoekt onze collega Dr. P. J. Mill (Dept, of Zoology, University of Leeds, Leeds, U.K.) hem levende larven van deze families (ook enkele exemplaren zijn welkom) te willen sturen. (2) In verband met een odonatologisch onderzoek in Zwitserland verzoekt Dr. B. Kiauta ieder die iets zou kunnen bijdragen aan de bibliografie, opgenomen als supplement bij deze brief, dit aan hem te willen mededelen (ook populaire artikelen, krantenknipsels e.d.).