Vandaag, 13 december 1971, is ons medelid H.K.M. Moller Pillot aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen gepromoveerd tot Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen op een proefschrift getiteld “Faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken”. Promotor was Professor Dr. M.P. Mörzer Bruyns, hoogleraar Natuurbehoud en Natuurbeheer aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, coreferent was Dr. H.C.H. Oomen, lector in de Zoologie te Nijmegen. Dr. Moller Pillot is al sinds 1964 bezig met onderzoek van de macro-fauna van de beekjes in het stroomgebied van de Dommel, en heeft dit nu afgerond in een bijna 300 pagina’s dikke dissertatie. De techniek voor bemonstering van de macro-fauna die Moller Pillot ontwikkelde, leent zich niet altijd voor odonatologisch onderzoek. Niettemin hoeft hij in dit werk belangrijke odonatologische gegevens kunnen verzamelen, die de basis kunnen leggen voor een classificatie van de verschillende libellengroepen als indicatoren van de graad van verontreiniging van water.