Op vrijdag 29 october zijn in Bussum in het huwelijk getreden onze medeleden Philip BOSSENBROEK en Lies KOLHORN. Bit is het eerste odonatologenhuwelijk in de geschiedenis van de Nederlandse odonatologie ! Wij hopen dat het onze heide collega’s de gelegenheid zal geven tot voorbeeldig team work ten bate van onze geliefde wetenschap, en bieden hun onze allerbeste gelukwensen aan.