Het tijdschrift zal vier maal per jaar verschijnen en een omvang van plm. 130 pagina’s hebben. Het eerste nummer verschijnt 1 maart 1972. Het tijdschrift wordt geleid door een internationale uitvoerende redactie, bijgestaan door een internationale redactieraad. Manuscripten van Nederlandse auteurs kunnen worden toegezonden aan de Hoofdredacteur Dr. B. Kiauta. Het tijdschrift zal publiceren: Overzichtsartikelen over afgeronde Odonatologische Korte Mededelingen over onderzoek dat niet in een andere vorm zal worden gepubliceerd, en Voorlopige Notities over lopend onderzoek. De artikelen dienen geschreven te zijn in het Engels, Frans, Duits of Italiaans.