Tijdens het eerste Symposium te Gent werd hesloten dat er in 1973 wederom een internationale bijeenkomst zal worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden te Karlsruhe (W.Dld.). De organisatie is in handen van Dr. G. JURZITZA, Zehntwiesenstrasse 40, D-7505 Ettlingen, W.Dld.). De Contactbrief zal te zijner tijd nadere gegevens brengen.