Een groep Nederlandse veldbiologen onder leiding van de Heer Bert MAES (Achter Clarenburch 2, Utrecht) is voornemens een inventarisatie van flora en fauna van Brabantse en Limburgse laaglandbeken uit te voeren in de loop van 1972. Het dool is, een overzicht te verkrijgen van de huidige stand van de fauna in dit gebied. De resultaten zullen worden gebruikt als basis voor adviezen over natuurbehoud en natuurbeheer in dit gebied. Verdere informatie verschaft de Heer Maes.