Dank zij de medewerking van de heren G. Dutmer en L.W.G. Higler konden wij de bibliografische lijst voor 1971 redelijk volledig samenstellen.