Voor het sluiten van deze Contactbrief heeft Dr. D.C. GEIJSKES ons dringend verzocht alle Nederlandse collega’s te vragen hem bericht te sturen, zo mogelijk met het gevangen materiaal, over alle libellenvangsten in Nederland in 1971. Dr. Geijskes is bezig verspreidingskaarten van Nederlandse libellen samen te stellen. Daartoe heeft hij gegevens nodig over alle vangsten ook die van de “gewone” soorten.