Zoals reeds in het zesde nummer van de Contactbrief werd gemeld, zal de derde bijeenkomst samenvallen met het bezoek van Professor Dr. George H. BICK (Notre Dame, Indiana, USA) aan ons land en plaatsvinden op zaterdag 29 april 1972 in het Genetisch Instituut, Opaalweg 20 te Utrecht. De vergadering zal zowel de ochtend als de middag in beslag nemen, en uitsluitend besteed worden aan wetenschappelijke mededelingen en voordrachten. Eregast is Professor BICK, die uitgebreid over zijn onderzoek naar ecologie en gedrag van libellen zal berichten. Voorts staat op het programma een lezing van Dr. J.J. BEUKEMA (Texel) over het gedrag van Calopteryx haemorrhoidalis, en van D. SMIT (Utrecht) over Libellen als object in kunst en kunstnijverheid.