De vergadering was geheel gewijd aan wetenschappelijke voordrachten. Eregasten waren Professor en Mrs. George H. BICK (St. Mary’s College, Notre Dame, Indiana 46556. U.S.A.). De volgende 25 collega’s hebben de presentielijst getekend: B. AUKEMA (Amsterdam), Drs. J. BELLE (Velp), Dr. J.J. BEUKEMA (Texel), Drs. L.E.M. de BOER (Utrecht), J. BRANGER (Utrecht), Mej. M. BRINK (Utrecht), Mej. Dr. J.M. van BRINK (Utrecht), Drs. R. CAMMAERTS en Mevr. M.-Cl. CAMMAERTS-TRICOT (Brussel), Br. H.J. DUMONT (Gent), Mej. Br. J.F.M. GEELEN (Nijmegen), Dr. D.C. GEIJ SKES (Leiden), G.H. GLAS (Amsterdam), Mej. E. van der GRIJN (Utrecht), B.O.N. HINNEKINT (Denderleeuw), Dr. B. KIAUTA (Utrecht), Mej. D. de KUYPER (Denderleeuw), Drs. H.J.P. LAMBECK (Wageningen), Dr. M.A. LIEFTINCK (Rhenen), Drs. J.R. MEULENBROEK (Leidschendam), M. van. NOORSWIJK (Bilthoven), S. SMIT (Utrecht), Drs. G.E.W. THORIG (Utrecht), Mej. M. VERDONK (Bussum), W.J.B. de VIJS (Hilversum). Van de bijeenkomst is wederom een fotoreportage gemaakt door de Heer Smit. Foto’s zijn op-verzoek verkrijgbaar bij Kiauta.

Contactbrief Nederlandse Libellenonderzoekers

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

onbekend. (1972). Kort verslag van de derde bijeenkomst van Nederlandse Libellenonderzoekers, gehouden op 29 april 1972 in het genetisch instituut te Utrecht. Contactbrief Nederlandse Libellenonderzoekers, 10(1), 31–31.