Zoals reeds in het 6de nummer van de Contactbrief vermeld, zal dit symposium plaatsvinden in october 1973 te Karlsruhe. Een “Advanced Announcement” werd met ODONATOLOGICA Nr. 2 meegezonden. Diegenen die nog geen lid zijn van de S.I.O. zullen dit nog toegezonden krijgen. Wij hopen op een honderdtal deelnemers aan het Symposium, en op een flink grote Nederlandse “delegatie”. Zelfs uit Japan en de Verenigde Staten hebben zich reeds enkele belangstellenden gemeld !