Wij attenderen een ieder op het feit, dat oude nummers van de Contactbrief op verzoek bij Kiauta verkrijgbaar zijn. Tevens kan men, indien men dit wenst, de Amerikaanse odonatologische Newsletter SELYSIA toegezonden krijgen, waartoe men zich eveneens bij de Heer Kiauta kan opgeven; het abonnement is gratis.