Na een onderbreking van meer dan twee jaar zal midden december de vierde bijeenkomst van Nederlandse libellenonderzoekers worden gehouden. Wij hopen dat ook de Belgische collega’s weer in groten getale van de. partij zullen zijn.