In de afgelopen jaren hebben herhaaldelijk jonge collega’s ens gevraagd of en hoe zij lid kenden worden van onze kring en wat de doelstellingen ervan zijn. Aan hen allen en andore eventueel geinteresseerden willen wij graag mededelen, dat de kring een geheel informele interessegemeenschap is, die eek op zeer informele wijze is ontstaan in maart 1970. Ieder die, om welke reden dan ook, in willekeurig welk aspect van libellen geïnteresseerd is, is van harte welkom. Het is voldoende aan het bovenstaande correspondentieadres zijn naam on adres op te geven. Men ontvangt dan kosteloos de Contactbrief (inclusief de oude nummers).