De niet gepubliceerde financiële overzichten van 1984 en 1985 zijn voor belangstellenden te verkrijgen bij Anja van der Niet, penningmeester CvZ, Scheveningen.