Op 23 September 1989 organiseert de Club van Zeetrekwaarnemers in samenwerking met de Nederlandse Ornithologische Unie een lezingendag met als hoofdthema: Nederlands zeevogelonderzoek. Talrijke onderzoekers zullen hier een presentatie van bun activiteiten geven, in de vorm van een voordracht of een poster. Behalve lezingen van Nederlandse zeevogelonderzoekers, is een tweetal voordrachten te verwachten van buitenlandse sprekers. De Britten Pat Monaghan en John Coulson, beide in het land vanwege een workshop van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, zullen de bijeenkomst opluisteren met bijdragen over Brits onderzoek aan sterns en meeuwen. Noteer deze datum vast in de agenda. De studiedag zal in Groningen worden gehouden.