Een vlot verlopend onderzoek naar de strandingen van zeevogels op de Nederlandse kust valt of staat bij voldoende medewerkers. Sinds 1977 is het NSO betrokken geweest bij dit werk en elke winter weer wordt een schat aan gegevens verzameld. Het NSO heeft altijd met vrijwilligers gewerkt en hat zal duidelijk zijn dater in de medewerkers een zeker verloop is. Inmiddels is sprake van een tweetal ’vacatures’ die snel ingevuld moeten worden. Ron van Houwelingen zal wegens verhuizing de functie van regionaal coordinator van Texel moeten neerleggen en Karel Engelen gaat zich met andere dingen bezig houden indien zich een nieuwe coordinator voor Friesland (inclusief Vlieland, Terschelling en Ameland; in overleg met Aart van der Spoel, Groningen) aandient. Belangstellenden voor dit werk kunnen zich melden op het landelijke adres: NSO Perim 127, 1503 GB Zaandam (075-313660).