Het Noordzeemilieu is de laatste jaren steeds nadrukkelijker in de belangstelling komen te staan. Dit kwam in het bijzonder tot uiting tijdens de ministersconferenties in 1984 en 1987, waar de bescherming van het Noordzeemilieu besproken werd en waar werd vastgesteld dat alleen een geintegreerde aanpak van alle Noordzeelanden te zamen soelaas zou kunnen bieden. Zo’n benadering is van groot belang aangezien het gebruik van de Noordzee steeds intensiever wordt en het is tegen deze achtergrond dat het ’Institute of Offshore Engineering’ een conferentie organiseerd met als titel ’North Sea 2000: Environment and Sea Use Planning’. Het congres zal gehouden worden van 16-18 augustus 1989, in de Riccarton Campus van de Heriot-Watt Universiteit in Edinburgh, Scotland. Op het programma staan bijdragen van vooraanstaande wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk en andere Noordzeelanden, discussie en poster sessies. De prijs, inclusief registratie, 1 overnachting, lunch, thee/koffie en abstracts van de voordrachten bedraagt £450,- bij boekingen voor 23 juni, £490,- bij boekingen na die datum (extra accommodatie £32,- per nacht) en £415,- respectievelijk £455,- exclusief accommodatie.