Op 18 januari 1989 werd bij het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle een met olie besmeurde Fuut gebracht met aan de poot een geimproviseerde ring, genummerd 6 of 9. Over de herkomst van deze ring bestaat onduidelijkheid en zowel NSO als Vogelbescherming, het Vogeltrekstation en het genoemde museum zouden graag meer informatie over deze ring ontvangen. Een ieder die weet waar en door wie deze vogel is gemerkt wordt verzocht contact op te nemen met het landelijke adres van NSO. Op het strand worden wel vaker geheimzinnige merktekens aangetroffen. Soms zijn de merktekens bedoeld om kadavers te kunnen onderscheiden, maar soms zijn geimproviseerde ringen of labels gebruikt aan de nog levende vogel. Indertijd hebben enkele opvangcentra besloten ringen van eigen makelij te gebruiken om de resultaten van de behandeling van olieslachtoffers na te gaan. Tegenwoordig mogen behandelde olieslachtoffers met ringen van het Vogeltrekstation worden geringd (meded. E.R.Osieck), zodat een dergelijke aanpak overbodig is geworden. Voor ander onderzoek worden vogels soms geverfd in bonte kleuren (vaak met picrine) of voorzien van kleurringen, halsbanden, vlaggetjes of plastic ’tags’ aan de vleugels. Informatie over al dergelijke merktekens bij strandvondsten is welkom.