Gericht zoeken in een aantal meeuwenkolonies in Zuidwest-Nederland leverde in 1989 onverwacht tientallen broedgevallen van de Zwartkopmeeuw op. Omdat we zeer benieuwd zijn naar de situatie in de rest van Nederland en België ben ik in samenwerking met Johan Bekhuis (SOVON) begonnen met de samenstelling van een overzicht van alle bekende broedgevallen van deze soort, vroeger en nu. Het uiteindelijke doel is een publicatie in Limosa, waarin de situatie tot en met 1989 wordt beschreven. Ongetwijfeld is er een groot aantal broedgevallen uit het verleden aan onze aandacht ontsnapt, voor zover deze ooit zijn gepubliceerd. Ook zijn er tegenwoordig waarschijnlijk op veel meer plaatsen in ons land Zwartkopraeeuwen gevestigd zonder dat wij daarvan lets afweten. We zouden het bijzonder op prijs stellen indien wij meldingen van (waarschijnlijke) broedgevallen konden ontvangen en/of adressen van personen die daarover waarschijnlijk beschikken. Informanten zullen uiteraard in de publicatie worden genoemd en bedankt. Reacties kunnen ongefrankeerd worden verstuurd naar: Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, afdeling Biologie, t.a.v. Peter L. Meininger, antwoordnummer 217, 4330 VB Middelburg (01180- 11851).