Het begint deze winter allemaal weer vroeg. Verspreid over de globe vonden dit najaar verschillende olierampen of bijna -rampen plaats. Voor de kust van Alaska een tankschip met brandstofolie (in het zelfde gebied als waar vorig jaar de Exxon Valdez onnoemelijke schade aanrichtte), voor de Britse oostkust half September een aanvaring tussen de tankers Phillips Oklahoma (Liberië) en Fiona (Malta) met als gevolg brand aan boord van de eerste en aanzienlijke olielekkage en omvangrijke olielozingen ten noorden van Terschelling half november. Inmiddels bleek ook in Noorwegen een ernstig incident te hebben plaatsgevonden. In de monding van Sognefjord liep een tanker aan de grond op 21 oktober 1989, als gevolg waarvan 350 ton ’bunkersolje’ in zee stroomde. Het gebied is één van de belangrijkste broedgebieden van de Zwarte Zeekoet Cepohus grylle van de Noorwegen. De precieze omvang van de schade kan nog niet worden ingeschat. Inmiddels zijn op de Nederlandse kust al weer talrijke met olie besmeurde alkachtigen aangespoeld, hetgeen onomstotelijk aangeeft dat ’het seizoen’ weer begonnen is. bronnen: De Volkskrant, Scientific American, Vår Fuglefauna, archief NSO