Hieronder volgt een overzicht van literatuur over zee- en kustvogels in 1987. Eerdere overzichten verschenen in Sula 1(1) (1985) on in Sula 2(3) (1986). Alle van belang lijkende artikelen en korte mededelingen zijn in dit overzicht opgenoraen. De doorzochte tijdschriften (zie onder) zijn alle aanwezig in de bibliotheek van de NOU. De bibliotheek is echter wegens verhuizing met ingang van 1 november 1989 gesloten en gaat vermoedelijk niet voor begin maart 1990 weer open. Het nieuwe adres wordt: Plantage Middenlaan 45, Amsterdam (ongeveer 100 meter van de huidige Plantage Kerklaan 36 verwijderd). Zodra de openingsdatum en -tijden bekend zijn zal dit in Sula worden meegedeeld. Bij deze wil ik de bibliothecaris, de heer J. Paul, hartelijk bedanken voor zijn medewerking.