Op 11 oktober en 28 november 1989 nam de auteur samen met R.J.Tulloch en G.Scanlan in Yell Sound (Shetland) een geheel donkere Zwarte Zeekoet waar onder gunstige condities. De witte vleugelvelden ontbraken volkomen en er was slechts een vage lichte streep waarneembaar op de bovenvleugeldekveren. De poten waren roodachtig. Het verenkleed was bij de tweede ontmoeting identiek, ofschoon alle andere Zwarte Zeekoeten inmiddels naar een volledig winterkleed geruid waren. In totaal zijn er slechts vier waarnemingen op de Shetlandeilanden van deze zeldzame mutant motzfeldi, waaruit mag blijken hoe zeldzaam deze vorm is. De variant is ook waargenomen op de Outer Hebrides, in Noorwegen, op IJsland, Spitsbergen en Groenland, maar van de meeste exemplaren is bekend dat ze wel een winterkleed aanleggen.