Sinds 1987 zijn zeevogelliefhebbers in de gelegenheid gesteld om mee te varen aan boord van het MS Holland om systematische waarnemingen te verrichten op volle zee. De Club van Zeetrekwaarnemers is hiertoe gekomen door bemiddeling van Dienst Getijdewateren. De laatste tijd wordt het steeds moeilijker om waarnemers te vinden voor deze toch unieke mogelijkheid. De indruk bestaat dat veel potentiëel geïnteresseerden afgeschrikt worden door de gedachte dat ’de boot wel vol zal zijn’ en zich zodoende niet aanmelden. Bij deze een herhaalde oproep tot aanmelding voor een of meer tochten. Reiskosten naar en van Scheveningen en verblijfkosten aan boord worden vergoed en de reizen duren 4 tot 5 dagen. Helaas zijn de weersomstandigheden soms spelbreker, maar hiervoor vragen wij begrip. Om een indruk te geven van de reizen in 1990 volgt hieronder het vaarschema. Dit schema is onder voorbehoud, maar op grond van deze data kan al lang van te voren ’geboekt’ worden voor een reis. Aanmeldingen bij Kees Camphuysen, telefoon (075) 313 660. Elke reis kunnen 2 mensen mee, onder het voorbehoud dat tenminste een van beide goed op de hoogte is van de waarnemingsmethode.