Met ingang van 1990 worden volwassen en nestjongen van de kleine (maar groeiende) broedpopulatie van de Zwartkopmeeuw in Nederland geringd met kleurringen. Naast een aluminium ring aan de tibia wordt een witte, gegraveerde darvic (PVC) ring aangebracht aan de tarsus. De inscriptie op de witte ring is een combinatie van drie cijfers of letters, die identificatie van individuen mogelijk maakt. Details van waarnemingen worden gaarne tegemoet gezien op onderstaand adres.