In Sula 4(2) is ongelukkigerwijze een ernstige fout geslopen. Het kaartje op pagina 44 is een blanco afbeelding waarop de informatie die in het onderschrift wordt beloofd ontbreekt. Hieronder is de juiste figuur opgenomen. In Sula 4(2) a serious error occurred. The map on page 44 is a blank. Please replace figure 1 for the map printed here.