Op 1 januari 1991 wordt de Nederlandse Zeevogelgroep opgericht. Deze groep stelt zich tot doel: (1) het stimuleren van zeevogel onderzoek in en vanuit Nederland en (2) het uitwisselen van informatie door middel van het tijdschrift SULA en door het houden van themadagen en workshops. Voor zover samenvallend met onderzoek aan zeevogels worden activiteiten aan zeezoogdieren mede in de doelstelling betrokken. Door een viertal werkgroepen wordt onderzoek gestimuleerd naar broedende zeevogels, verspreiding op open zee (offshore), zeevogelstrandingen en zeetrek. De Nederlandse Zeevogelgroep is een sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en onderhoudt nauwe contacten met Nederlandse zeevogelonderzoekers en met organisaties als SOVON, Vogelbescherming, DBA en de jeugdbonden voor natuurstudie. Lidmaatschap (inclusief SULA) kost ƒ 20,- per jaar in de Benelux, en ƒ 30,- in andere landen. Het vaste adres is Secretaris NZG, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist. De huidige secretaris kan evenwel sneller worden aangeschreven als: Secretaris NZG, J.A. van Franeker, De Houtmanstraat 46, 1792 BC Oudeschild, Texel. The Dutch Seabird Group will be founded on 1 January 1991. Its aims are (1) to stimulate and promote research on seabirds in the Netherlands and abroad, and (2) to circulate news and information on seabird research by means the journal SULA and through the organization of symposia and workshops. Work on marine mammals, if studied during seabird directed projects, is included. There are four working groups, dealing with research on breeding seabirds, seabirds at sea, beached birds and seawatching respectively. The Dutch Seabird Group is a section of the Netherlands Ornithologists’ Union (NOU) and it maintains close links with professional and amateur seabird researchers, independent or within other national ornithological bodies. Membership (including SULA) amounts to f 20,- within the Netherlands and Belgium and f 30,- for other countries. All correspondence should be directed to: The Hon. Secretary NZG, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist, the Netherlands.