Het dagelijks bestuur van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG), bestaat uit 8 leden. De NZG is door een bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Bij de oprichting was het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter C.J. Camphuysen, Secretaris J.A. van Franeker, Penningmeester Y. Hermes, Hoofdredacteur SULA H.J.M. Baptist, Vertegenwoordiger NOU J.F. de Miranda, Werkgroep broedvogels A.J. van Dijk, Werkgroep CvZ J.E. den Ouden, Werkgroep NSO (vacant; voorlopig waargenomen door C.J. Camphuysen en J.A. van Franeker), Werkgroep offshore M.F. Leopold. The Executive Committee of the Dutch Seabird Group comprises at present: Chairman C.J. Camphuysen, Secretary J.A. van Franeker, Treasurer Y. Hermes, Editor SULA H.J.M. Baptist, NOU-representative J.F. de Miranda, Working group Breeding Seabirds A.J. van Dijk, Working group Seawatching J.E. den Ouden, Working group Beached Birds (temporarily represented by C.J. Camphuysen and J.A. van Franeker), Working group Offshore M.F.Leopold.