De bestuursvergaderingen van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) zijn openbaar. Geïnteresseerde leden kunnen stukken bekomen, alsmede bevestiging van doorgang van vergaderingen verkrijgen, door contact op te nemen met de Secretaris van de NZG. De vergaderingen vinden in principe plaats op de laatste vrijdagavond van februari, mei, augustus en november en zijn voor 1991 gepland op 22 februari, 31 mei, 30 augustus en 29 november. Members of the Dutch Seabird Group are welcome to attend meetings of the Executive Committee. However, they should contact the Hon. Secretary in advance, to get confirmation that meetings take place on the planned dates. The 1991 meetings are planned as follows: 22 February, 31 May, 30 August and 29 November.