Voor het onderzoek naar strandingen van olieslachtoffers op de Nederlandse kust zullen de landelijke decembertelling 1990 en de (Inter-) nationale februari telling 1991 respectievelijk worden uitgevoerd op de weekenden van 22/23 december en 23/24 februari. Om de tellingen tot een succes te doen worden is nog medewerking nodig van tellers op het zuidelijk deel van de Zuidhollandse kust, op de waddeneilanden en op de Fries/Groningse kust. De februari telling, onderdeel van de International Beached Bird Survey, is de 25e landelijke telling in Nederland in een alleen in 1974 onderbroken reeks sinds 1965. Dit maal zullen ook weer tellingen op de Engelse en Schotse kust worden uitgevoerd, terwijl verder medewerking is toegezegd in Denemarken (coördinatie), Duitsland, Estland, Frankrijk, Noorwegen, Orkney Eilanden, Portugal, Shetland Eilanden, Spanje en Zweden. De organisatie van nationale tellingen impliceert niet dat tellingen van olieslachtoffers op andere tijdstippen niet welkom zouden zijn. Elke telling, uitgevoerd in zomer, herfst, winter of lente, kan worden gebruikt. Voor verdere details over de methode en ter aanmelding voor deelname aan de landelijke tellingen kan contact worden opgenomen met het vertrouwde adres: CJ. Camphuysen, landelijke coördinatie NZG/NSO, Perim 127, 1503 GB Zaandam (075) 313660.