De werkgroep Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO) heeft, in nauwe samenwerking met Directie Flevoland van Rijkswaterstaat en Vogelwerkgroep Schouwen Duiveland, een experiment in voorbereiding om de verdrifting van kadavers op zee na te gaan. Details omtrent de uitvoering van het experiment zijn in dit stadium nog niet te geven. Wel kan al worden verzocht om medewerking bij de registratie van de uitgezette kadavers. We hopen medio januari 1991 vogels met plastic labels in zee uit te zetten. Wil een ieder die op het strand een gemerkt kadaver aantreft daarvan melding maken op het bekende adres: Perim 127, 1503 GB Zaandam. Van belang zijn: vogelsoort, labelnummer en kleur, vindplaats, datum, mate van oliebesmeuring en toestand van het kadaver. Alvast bedankt voor de medewerking. A drift experiment will hopefully be carried out in January 1991. A request is put forward to report corpses with labels on the beach and to inform us about species, label-number, colour of label, finding date, finding place,