Weinig berichten zijn voor vogelaars opwindender dan de melding van de ontdekking van een nieuwe soort. Helaas komt dat tegenwoordig nog maar weinig voor, zeker wanneer we het over zeevogels hebben. Toch worden er af en toe, meestal op afgelegen plaatsen, nog wel eens bijzonderheden ontdekt. Eén van de laatste ontdekkingen is er één van Peter Harrison in 1990. In november 1989 werd in het zuidoostelijk deel van de Stille Oceaan een stormvogeltje gezien dat niet herkend kon worden. De nabijgelegen rotsige eilanden hadden een veel te wilde branding om een landing uit te voeren, zodat niet kon worden nagegaan of de vogels daar voorkwamen. Pas in maart 1990, bij terugkeer in het gebied, bleek een landing mogelijk. Op het eilandje Marotiri bleek niets te vinden, ofschoon de ontdekking van een flink aantal broedende Murphy’s Petrels Pterodroma ultima al de moeite waard was. De volgende dag, 50 mijl verderop op het eiland Rapa, had de expeditie meer succes. Behalve dat tenminste zo’n 500 nestplaatsen werden aangetroffen werd een kadaver gevonden van de nieuwe soort. Het bleek een aan het White-bellied Petrel Fregetta grallaria verwant stormvogeltje te zijn, maar dan veel groter. Het dier bleek merkwaardig genoeg net zulke nesten te maken als onze Veldleeuwerik. Dit najaar zal de vondst worden aangeboden aan het Natural History Museum in London om een naam te krijgen. Gesuggereerd wordt voorlopig: Fregetta titan (’de grote’). Uit: Mann, R. 1990. BBC Wildlife, June 1990.