Met het actief worden van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) wordt de redactie van SULA uitgebreid. Verheugend is dat de oude ervaren redactieleden, die SULA hebben opgebouwd, hun medewerking blijven geven. Henk Baptist, medewerker van de Dienst Getijdewateren, Rijkswaterstaat, in Middelburg, heeft zich belast met de hoofdredactie en hij voert tevens het redactie adres (Brugweg 6, 4756 SM Kruisland, (01673) 3272). Kees Hazevoet is toegetreden als redacteur, terwijl Guido Keijl, Maarten Platteeuw en Leo Stegeman eveneens als zodanig actief blijven. Kees Camphuysen houdt zich bezig met lay out en eindredactie. De nieuwe redactie heeft zich voorgenomen om een net zo gevarieerd periodiek te blijven uitgeven als de laatste jaren het geval was. Tegelijk zal ze proberen om waar mogelijk de kwaliteit van het blad verder te verhogen. The editorial board of SULA will be enlarged in 1991. Henk Baptist is the editor, and contributions for SULA should be forwarded to him (Brugweg 6, 4756 SM Kruisland, the Netherlands). Kees Camphuysen, Kees Hazevoet, Guido Keijl, Maarten Platteeuw and Leo Stegeman are the other members of the editorial board.