Dit is het tweede deel van het overzicht van in 1987 gepubliceerde zeevogelliteratuur. Het eerste gedeelte is verschenen in Sula 3(4): 146-152. Overzichten over 1985 en 1986 verschenen in Sula 1(1) en Sula 2(3). De doorzochte tijdschriften zijn ter inzage aanwezig in de bibliotheek van de NOU. Alle van belang lijkende artikelen zijn in dit overzicht opgenomen. Korte bijdragen zijn niet opgenomen, tenzij de inhoud ervan daartoe dringend aanleiding gaf. Na een langdurige verbouwing is de bibliotheek inmiddels weer geopend, van maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.00 uur. Het adres is: Plantage Middenlaan 45, Amsterdam, telefoon: 020-5256641.