Kopieën van in de rubriek ’ruilabonnementen’ genoemde artikelen kunnen worden opgevraagd bij Nick van der Ham, Luttik Oudorp 46, 1811 MX Alkmaar (072) 120190. Porto en kopieerkosten zijn voor rekening van de aanvrager.