Op 6 februari 1991 werden 383 gemerkte vogelkadavers uitgezet op 8 dumpplaatsen voor de Zeeuwse en Zuidhollandse kust. De vogels, meest Futen Podiceps cristatus, Brilduikers Bucephala clangula en Middelste Zaagbekken Mergus serrator, waren gemerkt met een rond genummerd schijfje aan de ene en een gekleurd plastic draadje aan de andere vleugel. Aan de hand van de nummers (1-400) kunnen de vogels individueel herkend worden, de kleur van het draad is typisch voor één van de acht dumpplaatsen (zwart, bruin, roze, wit, rood, geel, groen of blauw). Middels uurlijkse gegevens van windrichting en windsnelheid, gemeten op Meetpost Noordwijk of lichteiland Goeree, en een computermodel van Directie Noordzee (Rijkswaterstaat, Rijswijk) zou de verwachte verdrifting van de kadavers worden nagegaan en de resultaten zouden later worden vergeleken met de strandingen. Door een ongelukkig toeval vond er kort voor de dumping een enorme weersomslag plaats: een hoog boven Scandinavië zorgde voor sterk dalende temperaturen en, erger, voor een harde oostelijke wind. De vogels moesten in zee gegooid worden bij NO 7 en strandingen waren derhalve niet snel te verwachten. De enorme hoeveelheid sneeuw die vervolgens viel maakte het onderzoek op het strand zo mogelijk nog lastiger: zo er vogels aanspoelden werden ze aan het oog onttrokken door een flink pak sneeuw. Gedurende ten minste 2 maanden wordt er intensiever dan normaal gepatrouilleerd op de kust. Inmiddels zijn 7 vogels teruggevonden. Meldingen van gemerkte kadavers graag dadelijk aan: NZG/NSO C.J. Camphuysen, Perim 127, 1503 GB Zaandam (075) 313660, onder vermelding van merkteken, soort, datum, vindplaats en toestand van het kadaver. On 6 February 1991, 383 tagged corpses of birds were set out to drift from 8 locations off the Dutch coast (off Zeeland and Zuid-Holland). The corpses, mainly Great Crested Grebes, Goldeneyes and Red-breasted Mergansers, were tagged with a numbered label on the one (characteristic for the individual), and with some coloured string of plastic wire (characteristic for the place of dumping) on the other wing. With hourly weather reports and a computer model the expected track of the corpses was calculated every day. Unfortunately, a sudden change of the weather, with strong northeasterly winds made the stranding of the corpses, and massive snow-fall the succesful recovery, most unlikely during the first week At the time of printing 7 birds were recovered. The experiment, with extensive surveys on the beach, will last at least 2 months.