Voor belangstellenden is een lijst verkrijgbaar van de op de Nederlandse kust gestrande vogels en (zee-) zoogdieren zoals door het Nederlands Slookolieslachtoffer-Ondcrzock (NSO) verzameld sinds de oprichting. De lijst bestaal uit 14 jaartotalen en een optelling van alle 179 gevonden vogelsoorten, van Macaronipingufn tot Helmparelhoen, van Vorkstaartmeeuw tol Appelvink en van 15 soorten zoogdieren, van Egel tot Schaap, 5 soorten zeezoogdieren van Potvis tot Grijze Zeehond, de Lederschildpad en de Maanvis. Behalve als curiosum geeft de lijst ook allerlei interessante aanknopingspunten en inzicht in fluctuaties in soortsamenstelling door de jaren heen. Voor NSO medewerkers is de lijst gratis (bestellingen 075-313660), voor overige liefhebbers bedragen de kosten ƒ 3,50, over te maken op Postbankrekening 6255749, tnv penn. NZG, Oudeschild, ovv ’NSO strandingslijst’. NZG/NSO