De landelijke tellingen voor het onderzoek aan olieslachtoffers worden georganiseerd op het weekend voor kerst, 21-22 december 1991, en op 29 februari en 1 maart 1992. Zoals gebruikelijk kunnen ook tellingen van een week voor of na de afgesproken datum gebruikt worden. Alle strandtellingen, zomer en winter, worden in het archief opgeslagen en verwerkt. In de loop van de herfst zullen pogingen gedaan worden het wat ingezakte netwerk van tellers langs de Nederlandse kust weer wat op poten te krijgen. Alleen bij een regelmatige monitoring van de situatie op de kust kunnen we voldoende inzicht houden in het voorkomen en de omvang van vogelstrandingen.