Bij de oprichting van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) is naar SOVON een verzoek uitgegaan om te komen tol een goed overzicht van de broedende zeevogels (meeuwen en sterns) in Nederland. Als eerste stap daarin is het plan opgevat om een overzicht samen te stellen van de verspreiding en aantallen tot en met 1985. Deze rapportage past in het SOVON project ’Oude tijdreeksen’, ze wordt door iemand van SOVON verzorgd, en de gegevens zullen een belangrijke bouwsteen gaan vormen voor een toekomstige ’zeevogelatlas’. Lieden die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de populaties meeuwen en sterns in Nederland kunnen zich aanmelden bij de werkgroep Broedvogels van de NZG (A.J. van Dijk, p/a SOVON, postbus 81, 6573 ZH Beek-Ubbergen). NZG/Broedvogels (AJvD)