Hieronder volgt een overzicht van op zee- en kustvogels betrekking hebbende literatuur, verschenen in 1988. Alle van belang lijkende artikelen en korte mededelingen zijn opgenomen. Eerdere overzichten verschenen in Sula 1(1) (1985), Sula 2(3) (1986), Sula 3(4) (1987, le deel) en Sula 4(4) (1987, 2e deel). De hieronder genoemde tijdschriften zijn aanwezig in de bibliotheek van de NOU en kunnen daar ingezien of geleend, worden. Het adres van de bibliotheek is: Plantage Middenlaan 45, Amsterdam. De bibliotheek is geopend op werkdagen van 10.00-16.00 uur.