Een kort artikel over een vliegluigtelling van Zwarte Zeeëenden voor een deel van de kust van Noord-Portugal (Aveiro, tussen Furadouro en Palheiros da Tocha). Vroegere tellingen vanaf de kust hadden geleid tot schattingen van 2000- 4000 overwinteraars; nu werden tijdens twee raaien evenwijdig aan de kust (op 1000 m en op 300 m van de kust) in totaal 1959 exemplaren opgemerkt, waarvan bijna 86% binnen één kilometer van de kust verbleef. Het grootste deel van de zeeëenden (eveneens 86%) werd in het zuidelijkste deel van het gebied vastgesteld. Dit kustwater is betrekkelijk ondiep (gemiddeld minder dan 10 m), zodat de bodem gemakkelijk duikend is te bereiken, hetgeen voor deze bodemfauna-etende eenden van fundamenteel belang is.