De Zwartkopmeeuw is tegenwoordig een regelmatige broedvogel in Nederland, met 90 paren in 1990 en tenminste 125 paren in 1991. In 1989 werd begonnen met het ringen en kleurringen van de meeuwen om de populatiedynamica en trekbewegingen te onderzoeken. In 1989-1991 werden in totaal 228 Zwartkopmeeuwen geringd, waarvan 111 exemplarèn ook een witte, gegraveerde, PVC kleurring omkregen (tabel 1). Medio juli 1991 waren 8 (35%) van 23 gekleurringde volwassen vogels gezien buiten de ringplaats en 7 (20%) van de als kuiken geringde meeuwen. Waarnemingen werden ontvangen vanuit Nederland (8 als adult, 2 als kuiken geringd), Groot Brittannië (2, 5), Frankrijk (3, 1) en Portugal (1 als kuiken geringd). Waarnemingen van gekleurringde Zwartkopmeeuwen worden door de auteur verwelkomd.