Sinds 1983 worden in de aalscholverkolonie van de Oostvaardersplassen jaarlijks ongeveer 200 jonge Aalscholvers met kleurringen gemerkt (vgl. Limosa 61: 57- 60). Deze vogels dragen steeds een witte of een gele ring aan de ene poot en een metalen ring aan de andere poot. De inscripties bestaan uit twee zwarte letters, die van onder naar boven worden gelezen. Bij ringcombinaties uit de periode 1987-90 zijn deze letters gescheiden door een zwarte band. Hierdoor kan soms de indruk worden gewekt dat er twee kleurringen zijn gebruikt. Met ingang van 1991 worden vogels geringd met een witte of gele ring waarop een lettercijfer of cijfer-letter combinatie is aangebracht (bijv. A2 of 2A). Ook deze ringen dienen van onder naar boven te worden gelezen. In een later stadium zal ook hier een band als scheiding tussen de beide inscripties worden gebruikt. Waarnemingen van Aalscholvers met bovenstaande ringcombinaties worden met belangstelling tegemoet gezien op onderstaand adres. Alle melders ontvangen bericht omtrent de ringgegevens en de levenswandel van de door hen afgelezen Aalscholvers.