Na internationale conferenties in Uttoxeter in 1982 en 1985 en in Cambridge in 1988, organiseert de Britse Seabird Group in maart 1992 in Glasgow weer een congres. De vierde ’Seabird Group Conference’ zal worden gehouden van 27-29 maart 1992 in de universiteit van Glasgow, met als thema: ”European Seabirds”. Opgaves voor de conferentie naar Dr R.W. Furness, Dept. Zoology, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, Scotland. De ruimte voor deelname is niet onbeperkt en aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het programma is nog niet geheel rond, maar nu al is bekend dat interessante lezingen kunnen worden verwacht, waaronder die van Geir Gabrielsen over ’Seabird Energetics’, Henri Weimerskirch over het fourageren van Reuzenalbatrossen, Ettienne Danchin over Drieteenmeeuwen, Mike Harris over het voedsel van Kuifaalscholvers en Sarah Wanless over het fourageren van Kuifaalscholvers en Pat Monaghan over het zandspiering/zeevogel project op Shetland. Aanbiedingen voor het houden van een lezing worden verwacht bij Dr T.R. Birkhead, Dept. Animal and Plant Sciences, The University, Sheffield, S10 2TN U.K. Voor deelnemers aan de eerdere conferenties is een bezoek aan Glasgow een onvermijdelijk evenment geworden, andere belangstellenden uit Nederland kan slechts dringend worden aangeraden ook eens de oversteek te wagen.